In OneAcademy Finance, you will learn the basics of finance and build up from there. Get familiar with risk and how to manage it, stock markets and Forex. 

 • 1

  Úvod do problematiky financí

  Seznámení se základy peněžnictví a finančními trhy. Vhodné pro začátečníky.

  Začněte hned

  Náročnost: Nováček
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál
  Video: 2 hod. 49 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 1

  Legal Courses INDUCTEE

  The first level of this course contains information needed for every beginner in the legal cryptocurrency world. It consists of elaborate video, audio and written materials about the legal definition and the economic evaluation of cryptocurrencies. The legal professionals developing this first level of the course, offer an amazing first-glance materials which are going to be your best guide in the law cryptocurrency world.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Inductee
  Lectures: 5
  Extra materials: 6 manual PDT and 2 PTT
  Video: 5 Videos / 45 minutes and 28 seconds
  Languages: English

 • 1

  Тhe 80/20 rule for trading the financial markets

  In this first course, you will learn the 80/20 rule for trading the financial markets. Over the course you will understand that markets move 80% of the time due to technical analysis and the other 20% - due to fundamental analysis.

  Začněte hned


  Level of difficulty: Novice
  Lectures: 2
  Extra materials: 1 manual
  Video: 32 min
  Languages: EnglishIncludes: Certificate of completion

 • 2

  Riziko a akciové trhy

  Nabízí zdokonalení z úrovně začátečník na úroveň junior. Studenti se blíže seznámí s výměnou akcií a fungováním trhů. Hovořit se bude o obchodování akciemi, jednotlivých třídách aktiv a analýzách, prognostice akciových trhů. Zmíněna bude i zvláštní třída měn tzv. kryptoměna.

  Začněte hned

  Náročnost: Junior
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál
  Video: 2 hod. 53 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 2

  Legal Courses VESTIGIA

  This level provides information about the inevitable impact of the cryptocurrency on the traditional market and the variety of cryptosystems.

   

   

  Začněte hned

  Level of difficulty: Vestigia
  Lectures: 5
  Extra materials: 6 manual PDT and 2 PTT
  Video: 5 Videos / 55 minutes and 12 seconds
  Languages: English

 • 2

  Trading Techniques and Ideas

  Technical analysis is all about figuring out what happened in the past and try to figuring out then what can happen again in the future.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Average
  Lectures: 1
  Extra materials: 1 manual
  Video: 15 min
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion

 • 3

  Technická analýza finančních trhů

  Vysvětlení pojmu technická analýz. Přednášky zasvětí studenty do tajemství finančních trhů. Umožní lépe porozumět pojmům a nákresům na grafech a analýzách. Uvedou posluchače do problematiky sestavování prognóz vývoje trhů pomocí různých přístupů 

  Začněte hned

  Náročnost: Specialista
  Počet přednášek: 3
  Doplňkové materiály: 1 manuál, prezentace v power pointu
  Video: 60 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 3

  Legal Course LIGABIS

  A more advances level of knowledge is provided by Level 3. It offers you access to information about the legal implications for the regulators and the ICO regulations.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Ligabis
  Lectures: 5
  Extra materials: 6 manual PDT and 2 PTT
  Video: 5 Videos / 51 minutes and 10 seconds
  Languages: English

 • 3

  Advanced Trading Techniques and Trade Ideas

  In this course we will introduce you to some advanced trading techniques and trade ideas. We will teach you the importance of candlesticks and clusters.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Experienced
  Lectures: 2
  Extra materials: 1 manual
  Video: 30 min
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion

 • 4

  Ekonometrická analýza

  Poskytne hlubší znalosti o sestavování ekonometrické analýzy, seznámí s jednotlivými finančními aktivy. Poskytne úvodní rady při vytváření modelů analýz na základě znalostí získaných předcházejícím studiem, umožní využití návyků v praxi.

  Začněte hned

  Náročnost: Profesionál
  Počet přednášek: 3
  Doplňkové materiály: 1 manuál, powerpointová prezentace
  Video: 20 min
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: Certifikát o absolvování kurzu

 • 4

  Legal Courses DUIS ACRUS

  The final, most advanced level of the legal packs. It gives a very good understanding of the integration of the cryptocurrencies with the banks and the financial institutions as well as the compliance systems and Tax regimes in each country.

   

  Začněte hned

  Level of difficulty: Duis Acrus
  Lectures: 5
  Extra materials: 6 manual PDT and 2 PTT
  Video: 5 Videos / 50 minutes and 34 seconds
  Languages: English

 • 4

  Trading Psychology and Risk Management

  In this course we're all about psychology and risk management. Knowing your trading state, understanding how we're thinking, how we're acting and why we're acting when we're trading the markets - psychology really is essential in trading.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Skilled
  Lectures: 2
  Extra materials: 1 manual
  Video: 38 min
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion

 • 5

  Pokročilá analýza

  Nástroje k obchodování a širší koncepce fundamentální a technické analýzy. Tato úroveň poskytne studujícím získat širší znalosti o různých nástrojích a přístupech obchodování.

  Začněte hned

  Náročnost: Expert
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál, powerpointová prezentace
  Video:
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 5

  Trading Strategies

  In this final level of OneAcademy FOREX, we will put to practice all we've learned so far, by introducing you to three proven trading strategies.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Adept 
  Lectures: 4
  Extra materials: 1 manual
  Video: 37 min
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion

 • 6

  Behavioral Economics

  This course uses psychology and economics to explain the anomalies on the financial markets. Gain more in-depth knowledge about behavioral biases and a short insight into their direct effect on IPOs.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Master

  Lectures: 6

  Extra materials: 1 Manual

  Video: 1 hour & 35 minutes

  Languages: English, Chinese, Romanian

  Includes: Certificate of Completion

 • 7

  Behavioral Finance II

  This module aims to give a thorough understanding of the IPO process to businessmen who plan to expand their business ventures. Following the previous set of lectures, which showcased the essence and evolution of IPOs, the second part emphasizes on the advantages and disadvantages of going public and how to ensure that the end result will be beneficial to all parties involved.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Master Pro
  Lectures: 6
  Extra materials: 1 manual
  Video: 1 hour & 30 minutes
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion