In OneAcademy Finance, you will learn the basics of finance and build up from there. Get familiar with risk and how to manage it, stock markets and Forex. 

 • 1

  Úvod do problematiky financí

  Seznámení se základy peněžnictví a finančními trhy. Vhodné pro začátečníky.

  Začněte hned

  Náročnost: Nováček
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál
  Video: 2 hod. 49 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 2

  Riziko a akciové trhy

  Nabízí zdokonalení z úrovně začátečník na úroveň junior. Studenti se blíže seznámí s výměnou akcií a fungováním trhů. Hovořit se bude o obchodování akciemi, jednotlivých třídách aktiv a analýzách, prognostice akciových trhů. Zmíněna bude i zvláštní třída měn tzv. kryptoměna.

  Začněte hned

  Náročnost: Junior
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál
  Video: 2 hod. 53 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 3

  Technická analýza finančních trhů

  Vysvětlení pojmu technická analýz. Přednášky zasvětí studenty do tajemství finančních trhů. Umožní lépe porozumět pojmům a nákresům na grafech a analýzách. Uvedou posluchače do problematiky sestavování prognóz vývoje trhů pomocí různých přístupů 

  Začněte hned

  Náročnost: Specialista
  Počet přednášek: 3
  Doplňkové materiály: 1 manuál, prezentace v power pointu
  Video: 60 min.
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 4

  Ekonometrická analýza

  Poskytne hlubší znalosti o sestavování ekonometrické analýzy, seznámí s jednotlivými finančními aktivy. Poskytne úvodní rady při vytváření modelů analýz na základě znalostí získaných předcházejícím studiem, umožní využití návyků v praxi.

  Začněte hned

  Náročnost: Profesionál
  Počet přednášek: 3
  Doplňkové materiály: 1 manuál, powerpointová prezentace
  Video: 20 min
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: Certifikát o absolvování kurzu

 • 5

  Pokročilá analýza

  Nástroje k obchodování a širší koncepce fundamentální a technické analýzy. Tato úroveň poskytne studujícím získat širší znalosti o různých nástrojích a přístupech obchodování.

  Začněte hned

  Náročnost: Expert
  Počet přednášek: 7
  Doplňkové materiály: 1 manuál, powerpointová prezentace
  Video:
  Jazyky: angličtina, čínština
  Zahrnuje: certifikát o absolvování kurzu

 • 6

  Behavioral Economics

  This course uses psychology and economics to explain the anomalies on the financial markets. Gain more in-depth knowledge about behavioral biases and a short insight into their direct effect on IPOs.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Master

  Lectures: 6

  Extra materials: 1 Manual

  Video: 1 hour & 35 minutes

  Languages: English, Chinese, Romanian

  Includes: Certificate of Completion

 • 7

  Behavioral Finance II

  This module aims to give a thorough understanding of the IPO process to businessmen who plan to expand their business ventures. Following the previous set of lectures, which showcased the essence and evolution of IPOs, the second part emphasizes on the advantages and disadvantages of going public and how to ensure that the end result will be beneficial to all parties involved.

  Začněte hned

  Level of difficulty: Master Pro
  Lectures: 6
  Extra materials: 1 manual
  Video: 1 hour & 30 minutes
  Languages: English
  Includes: Certificate of completion