POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Firma rozpoznaje i wspiera znaczenie chronienia poufności informacji, otrzymywanych od Użytkowników. Z naszej strony jesteśmy zobowiązani do zachowania najwyższej staranności, aby zapewnić prywatność Użytkowników. Poniżej znajdują się nasze zasady odnośnie gromadzenia informacji z wizyt na stronie OneAcademy. Firma ściśle przestrzega praw i regulacji. 

Jak OneAcademy używa informacji 

Informacje profilowe Użytkowników są chronione przez unikalne hasło i są dostępne jedynie Użytkownikom. 

Użytkownicy mogą zmienić informacje profilowe w każdym momencie i kontrolować to, w jaki sposób Firma kontaktuje się z nimi. 

Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności powinny być kierowane pod adres mailowy: [email protected]

Otrzymujemy i przechowujemy informacje, które Użytkownicy wpisują na stronie OneAcademy lub podają je nam w inny sposób. Używamy tych danych, włączając w to imię i nazwisko, adres mailowy, w różnych celach: 

Aby przetworzyć, wypełnić i powiadomić Użytkownika o statusie zamówienia; i 

Aby poinformować Użytkownika o tym, co dzieje się w naszej Firmie, uaktualnionych zasadach i procedurach, promocjach i zmianie strategii.

Od czasu do czasu otrzymujemy dane osobowe od naszych Użytkowników. O ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Firma może wykorzystywać i udostępniać te informacje o swoich Użytkownikach z powodu: 

Zarządzania korzyściami Użytkowników.

Rozwijania i wprowadzania zasad, planów marketingowych i strategii. 

Publikowania informacji osobistych w newsletterach Firmy, materiałach oraz w firmowej i międzygrupowej komunikacji. 

Publikując opinie oraz 

Działając zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymaganiami i asystując w śledztwie rządowym lub policyjnym oraz 

W innych celach bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi. 

Dodatkowo, preferencje Użytkownika oraz ustawienia (strefa czasowa, język preferencje dotyczące prywatności, preferencje produktowe, itp. ) mogą być gromadzone, aby usprawnić Usługę. 
Standardowo Firma przechowuje również nieosobiste informacje, włączając w to adres IP, informacje profilowe, dane zbiorcze, typ wyszukiwarki, od Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę lub aplikację. Te dane są używane do usprawnienia Usług, analizowania trendów, administrowania Usługami, śledzenia ruchów Użytkowników w ramach Usługi i gromadzenia danych demograficznych o naszych Użytkownikach jako całości. Firma nie będzie wykorzystywać posiadanych informacji do sprzedaży. Te dane nieosobiste mogą być udostępniane podmiotom trzecim do świadczenia bardziej dopasowanych usług i specjalnych ofert. Adres IP Użytkownika jest przechowywany w celach zachowania  bezpieczeństwa i monitorowania. 

Dodatkowo, Firma i podmioty trzecie mogą używać znaczników pikselowych – małych grafik – aby dowiedzieć się, które części strony odwiedzili Użytkownicy lub do mierzenia efektywności wyszukiwania na stronie, i wiele innych. Znaczniki pikselowe pozwalają wysyłać wiadomości e-mail w formacie, który Użytkownicy mogą odczytać i mówią nam, czy te maile zostały otwarte oraz zapewniają, że wysyłamy wiadomości, które interesują naszych Użytkowników. Firma przechowuje informacje, które zbiera w bazie danych przechowywanej na serwerach komputerów w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionych przez nieautoryzowanym dostępem, użytkiem lub ujawnieniem. Podmioty trzecie przechowują informacje i są za nie odpowiedzialne. 

Firma może również użyć adresu mailowego Użytkownika, aby wysłać aktualizacje, newsletter lub wiadomości na temat naszej usługi. Firma może wysłać komunikaty, które zawierają link do treści na stronie One Academy. Kiedy Użytkownik kliknie na jeden z takich linków, przenosi go on przez serwery naszej strony zanim Użytkownik zostanie przekierowany do strony właściwej. Firma rejestruje dane o tych działaniach, aby określić zainteresowanie poszczególnymi tematami i mierzyć efektywność komunikacji z Użytkownikami. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane zostały zarejestrowane, powinien nie klikać na linki znajdujące się w mailach. 

Firma może również przechowywać informacje do celów badań marketingowych, aby zyskać lepsze rozumienie naszych Użytkowników i dostarczyć im lepszych usług. Firma również zbiera informacje odnośnie czynności Użytkowników wykonanych na naszej stronie i na stronach powiązanych. To pomaga nam określić, jak dobrze można dostarczać informacji Użytkownikom i zrozumieć, które część naszej strony i które usługi internetowe są najbardziej dla nich interesujące. 

GEOLOKACJA

Podczas używania strony OneAcademy, możemy przechowywać informacje na temat położenia geograficznego urządzenia, aby połączyć Użytkowników OneAcademy z usługami dostępnymi w ich położeniu geograficznym. 

UŻYWANIE COOKIES 

Firma może wykorzystywać cookies do przechowywania preferencji odwiedzających stronę oraz zachowania przebiegu sesji w celach zawierających upewnienie się, że nie są oni ciągle informowani o tych samych promocjach, do dopasowania treści newslettera oraz strony internetowej na podstawie typu wyszukiwarki i informacji profilowych Użytkownika, do śledzenia użytkowania, aby lepiej zrozumieć, które strony są najbardziej popularne i gdzie odwiedzający się kierują, ile czasu tam spędzili, do uczynienia naszej strony jeszcze bardziej interesującą oraz od studiowania efektywności komunikacji z Użytkownikami i do zwiększenia zadowolenia Użytkownika i jego wygody. 

Firma nie wiąże informacji, które przechowuje w  cookies, z żadnymi danymi osobistymi dostarczonymi przez Użytkownika takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek. Użytkownik może skonfigurować swoją wyszukiwarkę tak, aby zaakceptowała ona lub odrzuciła wszystkie lub niektóre cookies i powiadomiła go, kiedy cookies są ustawione – każda wyszukiwarka jest inna, więc zaleca się sprawdzenie części „Pomoc” wyszukiwarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje cookies – ale Użytkownik musi zaakceptować cookies od Firmy, aby korzystać z większości opcji na stronie. 

Storna OneAcademy przechowuje pewne części informacji, zwane cookies w oprogramowaniu wyszukiwarki odwiedzającego. Cookies są również wysyłane z powrotem do strony OneAcademy, kiedy odwiedzający na nią wraca. Cookies mówią nam, jak i kiedy podstrony w witrynie OneAcademy zostały odwiedzone i ilu ludzi tego dokonało. Używamy cookies: 
Aby pozwolić Użytkownikowi na używanie wszystkich usług chronionych hasłem bez potrzeby ponownego jego wpisywania oraz
Rejestrować stronę pochodzenia. 

LINKI

Storna OneAcademy może zwierać linki do stron trzecich. OneAcademy nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności i/lub praktyki na innych stronach ani aplikacjach. Kiedy Użytkownik łączy się z innymi stronami, powinien przeczytać o polityce prywatności na tej stronie. Nasza polityka prywatności dotyczy jednie informacji zbieranych przez OneAcademy. 

REKLAMOWANIE PODMIOTÓW TRZECICH 

Jako źródła dla odwiedzających, możemy dostarczać linki do innych stron, o których OneAcademy wie, że mogą być przydatne i spełniają nasze wysokie standardy dla usług. 

Reklamy pojawiające się na stronie OneAcadmey mogą być dostarczane Użytkownikom przez OneAcademy lub podmioty trzecie. Te podmioty trzecie mogą ustawić cookies. Cookies pozwalają serwerowi reklamy na rozpoznanie komputera lub urządzenia mobilnego za każdym razem, kiedy wysyłana jest reklama. W ten sposób serwery mogą kompilować informacje na temat Użytkownika albo innych osób, które używają jego komputera lub urządzenie mobilne i zobaczyły reklamę i odkreślić, na które reklamy kliknięto.  Te informacje dają możliwości sieciom reklam na dostarczenie reklam, które są najbardziej interesujące. To oświadczenie o prywatności dotyczy jedynie wykorzystywania cookies od OneAcademy i nie dotyczy cookies zamieszczanych przez innych reklamodawców. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Wdrożyliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, aby uchronić się przez stratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą informacji dostarczanych przez Użytkowników. Kiedy osoba zostanie Użytkownikiem OneAcademy lub dostarczy nam jakichkolwiek danych, np. imię i nazwisko, adres, włączając w to inne informacje, które Firma może uznać za niezbędne dla właściwej identyfikacji Użytkownika, są one automatycznie zachowywane na zabezpieczonym serwerze. Nasze oprogramowanie zabezpieczonego serwera koduje przechowywane tam informacje zanim wyśle je nam, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. 

Prosimy zauważyć,  że OneAcademy nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji konta Użytkownika. Nieautoryzowane wejście lub użytkowanie, błędy sprzętu lub oprogramowania oraz inne czynniki, które mogą zmniejszyć poziom bezpieczeństwa informacji członków. Użytkownicy są informowani o zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przez zmianę hasła, będącego kombinacją liter i liczb, oraz używać bezpiecznej przeglądarki. Jeśli Użytkownik dzieli komputer lub urządzenie mobilne z innymi, powinien zawsze wylosowywać się ze strony lub aplikacji, aby nie dopuścić do udostępnienia danych kolejnym użytkownikom tego sprzętu. Dodatkowe informacje na temat środków bezpieczeństwa OneAcademy można uzyskać pod adresem mailowym: [email protected]

UDOSTEPNIENIE I UJAWNIENIE ZEBRANYCH INFORMACJI 

Poza wymienianymi w tej Polityce Prywatności przypadkami, Firma nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to niezbędne: (1) aby spełnić wymagania prawne albo odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, lub inny dokument sadowy otrzymany przez Firmę, bez wyjątku, czy odpowiedzenie na niego jest wymagane przez obowiązujące prawo; (2) aby zachęcić Użytkowników do przestrzegania naszych zasad; lub (3) aby chronić bezpieczeństwo członków. Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia danych osobowych na swojego następcę w przypadku, kiedy jest to związane ze sprzedażą OneAcademy lub wszystkich aktywów. Więcej informacji znajduje się w części „Zmiany w Polityce Prywatności”. OneAcademy traktuje prywatność bardzo poważnie. OneAcademy nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych kontaktowych marketerom. Aby świadczyć usługi na najwyższym możliwym poziomie Użytkownikom, ich dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim, związanym z OneAcademy, które zabezpieczą je odnośnie do Polityki Prywatności OneAcademy. Są również przypadki, kiedy OneAcademy uzna za korzystne udostępnienie niektórych danych osobowych firmom, z którymi ma ona relacje strategiczne lub które pracują na rzecz OneAcademy dostarczając produkty lub usługi. Te firmy mogą pomóc przetwarzać informacje, dostarczać produkty,  zarządzać danymi Użytkowników, aby dostarczyć usługi, ocenić zainteresowanie naszymi produktami i usługami oraz prowadzić badania lub ankiety zadowolenia. Te firmy są zobowiązane do ochrony danych osobowych w związku z zasadami OneAcademy. Bez udostępnienia tych informacji, nie można byłoby zakupić produktów, dostarczyć je, otrzymać usługę lub przesłać nam informację zwrotną, abyśmy mogli poprawić nasze produkty i usługi lub otrzymać dostęp do usług, ofert oraz treści na stronie OneAcademy i w aplikacji. 

PRYWATNOŚĆ DZIECI 

Żadna ze stron ani własności OneAcademy nie jest przeznaczona dla Użytkowników poniżej 18. roku życia. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Od czasu do czasu OneAcademy przeprowadza zmiany w Polityce Prywatności. Jeśli zostaną one dokonane, opublikujemy je na stronie, aby Użytkownicy mogli zobaczyć, co się zmieniło, żeby zawsze mieli widomość, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i kiedy je ujawniamy. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania się zgodnie ze zmianami, kiedy wchodzi na stronę po wejściu tych zmian w życie. 

KONTAKT 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie tej Polityki Prywatności, prosimy kontaktować się drogą mailową na: [email protected] 

Podmioty trzecie

Nie zajmujemy się sprzedawaniem danych osobowych podmiotom trzecim. O ile jest to dozwolone przez prawo, Firma może udostępniać takie informacje od czasu do czasu poniższym podmiotom trzecim: 

Tym pracownikom, dyrektorom i menadżerom Firmy i jej lokalnym oraz zagranicznym powiązanym firmom, którzy potrzebują do nich dostępu podczas wypełniania swoich obowiązków;

Przedstawicielom, pośrednikom, podwykonawcom, dostawcom, sprzedawcom lub podmiotom trzecim, które świadczą usługi administracyjne, reklamowe, poligraficzne i inne Firmie oraz jego partnerom, włączając w to, lecz nie ograniczając się do centr dystrybucji, zewnętrznych audytorów, członków zarządu, firm ubezpieczeniowych, aktuariuszów. 

Wszelkim agencjom rządowym lub innym właściwym organom rządowym, policji lub innej władzy lub komukolwiek innemu, kto spełnia wymogi bezpieczeństwa prawa i regulacji. 

PRZENIESIENIE

Jakiekolwiek możliwe przeniesie informacji będzie organizowane przez Firmę. Przez zaakceptowanie Regulaminu, odwiedzenie strony oraz komunikację elektroniczną z nami, Użytkownik zgadza się na możliwe przeniesienie. 

Niniejsze pozwolenie na użytkowanie danych osobowych przez Firmę i podmioty powiązane jest rozszerzone na jakąkolwiek osobę lub firmę, której Firma może powierzyć swój biznes, pod warunkiem, że dane osobowe używane są w tym samym celu. 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

Użytkownik ma prawo domagać się od Firmy wglądu i zmiany danych osobowych, które Firma posiada, poza danymi, które nie mogą być zmienione z powodu bezpieczeństwa. Może również żądać powiadomienia odnośnie typu informacji przechowywanych przez Firmę. Wnioski o zmianę danych osobowych lub informacji na temat polityki Firmy oraz procedur odnoszących się do danych osobowych, powinny być kierowane pod adres: [email protected] 

Pytania, komentarze i sugestie na temat Firmy można przesłać na: [email protected] 

KOMINIKACJA ELEKTORNICZNA 

Przez akceptację niniejszej umowy, Użytkownik zgadza się w pełni i bez zastrzeżeń, że Firma może przeprowadzić pełną komunikację w sprawach prawnych oraz wysyłać zawiadomienia drogą elektroniczną poprzez uśmiesznienie ich stronie internetowej lub wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy, który Użytkownik podał podczas rejestracji lub który znajduje się w części profilowej (i traktować go jako oficjalny adres e-mail Użytkownika). Użytkownik może w każdym momencie wycofać się z udzielania zgody na otrzymywanie komunikacji droga mailową przez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta (adres widoczny na naszej stronie). 

Jednakże, jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę na komunikację elektroniczną, jednocześnie zgadza się na zaprzestanie użytkowania swojego osobistego konta OneLife i wszelkich korzyści związanych z prawami osobistymi przysługującymi Niezależnemu Partnerowi Marketingowemu. 

Effective as of 19.04.2016